ΥΓΕΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΥΓΕΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

Ο στόχος αυτός αναγνωρίζει ότι καλή φυσική και ψυχική υγεία είναι προϋπόθεση προκειμένου οι νέοι να μπορέσουν να αναπτυχθούν ομαλά σε όλους τους τομείς. ‘Εχουν όλοι οι νέοι πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας; Καλλιεργείται επαρκώς μια θετική στάση απέναντι στον αθλητισμό και τον υγιεινό τρόπο ζωής; Υπάρχει πρόνοια για πρόληψη και θεραπεία τραυματισμών και κατάχρησης ουσιών; Εκπαίδευση για τη διατροφή και τη σεξουαλική υγεία; Ποιος είναι ο ρόλος του Κράτους και των άλλων εμπλεκόμενων φορέων;

Το «Νεολαία ΄17-’27» δίνει βαρύτητα σε αυτό το στόχο ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν στους νέους, από την εφηβική ηλικία, να είναι υγιείς και να έχουν μια καλή ποιότητα ζωής που θα διατηρήσουν και ως ενήλικοι.