ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

‘Εχουν όλοι οι νέοι τις ίδιες ευκαιρίες; Δύσκολο να απαντήσει κανείς θετικά σε αυτή την ερώτηση. Για αυτό και το «Νεολαία ’17-’27» επιλέγει ως κεντρικό στόχο τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των νέων, αναγνωρίζοντας ότι σήμερα πολλοί νέοι βιώνουν έντονο κοινωνικό αποκλεισμό που τους αποτρέπει από την πρόσβαση σε δικαιώματα και ευκαιρίες σε μια σειρά από τομείς.

Πώς μπορούν νέοι που ζουν στα όρια της φτώχειας, νέοι με παραβατική συμπεριφορά, νέοι με αναπηρία, νέοι Ρομά, νέοι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασίας αλλά και άλλες ομάδες νέων που απειλούνται από τον κοινωνικό αποκλεισμό, να έχουν περισσότερες ευκαιρίες για να αναπτυχθούν; Με ποιο τρόπο οι νέοι σήμερα μπορούν να γνωρίσουν καλύτερα τα δικαιώματά τους και πως μπορεί να διασφαλιστεί η πρόσβασή τους σε αυτά;