ΠΟΛΕΙΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΠΟΛΕΙΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Ο τελευταίος στόχος του «Νεολαία «’17-’27» αναγνωρίζει ότι ο φυσικός και κοινωνικός σχεδιασμός των πόλεων παίζει ρόλο στην ανάπτυξη των νέων, αλλά και ότι την ίδια στιγμή οι νέοι μπορούν να έχουν ουσιαστική συμβολή στην οικοδόμηση βιώσιμων πόλεων.

Λαμβάνονται οι ανάγκες των νέων υπόψη στις στρατηγικές αστικής ανάπτυξης; Αντιμετωπίζονται οι νέοι ως απαραίτητοι «πόροι» βιωσιμότητας στις πόλεις όπου ζουν και δραστηριοποιούνται; Πώς μπορεί να «ξεκλειδώσει» η δυναμική που έχουν οι νέοι για να μετατρέψουν τις προκλήσεις που σχετίζονται με την αστικοποίηση σε ευκαιρίες για καλύτερη ποιότητα ζωής και οικονομική ανάπτυξη; Πώς μπορεί η νεολαία να συμμετέχει σε όλα τα επίπεδα χάραξης πολιτικής για την ανάπτυξη βιώσιμων και φιλικών πόλεων; και σε όλες τις διαδικασίες που τις επηρεάζουν;