ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Ο τρίτος στόχος πραγματεύεται ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα της εποχής μας για τους νέους, αυτό της επαγγελματικής τους εξέλιξης και αποκατάστασης. Η ανεργία, η αδήλωτη εργασία, η αναντιστοιχία προσόντων και αμοιβών δημιουργούν για τους νέους ένα αίσθημα αβεβαιότητας για το επαγγελματικό τους μέλλον εμποδίζοντας την επίτευξη της οικονομικής τους ανεξαρτησίας.

Τι πρέπει να γίνει ώστε να έχουν όλοι οι νέοι πρόσβαση σε ευκαιρίες και ποιοτικές θέσεις εργασίας; Πώς μπορούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του επαγγελματικού στίβου; Πώς μπορούν να ενδυναμωθούν και να υποστηριχθούν ώστε να τολμούν και να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες; Με ποιον τρόπο μπορεί να ενεργοποιηθεί το σύνολο των οργανισμών και φορέων σχεδιασμού, άσκησης και υλοποίησης πολιτικών για την εκπαίδευση , την κατάρτιση, την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα;