Φιλική και Ανοιχτή προς τους Νέους Κοινωνία - Οι δείκτες

Οι δείκτες που αφορούν την συνολική παρακολούθηση του στόχου είναι:

 • Ποσοστό πόλεων που διαθέτουν δομές άμεσης συμμετοχής των νέων στον πολεοδομικό σχεδιασμό και τη διαχείριση.
 • Μέσο μερίδιο της κατοικημένης περιοχής των πόλεων που είναι ανοικτός χώρος για δημόσια χρήση για όλους, ανά φύλο, ηλικία και άτομα με αναπηρίες.
 • Ποσοστό ατόμων που αισθάνονται ασφαλείς να κυκλοφορούν μόνοι τους στην περιοχή που ζουν ανά φύλο, ηλικία και άτομα με αναπηρίες.
 • Ποσοστό ατόμων που υπέστησαν σωματική ή σεξουαλική παρενόχληση, κατά φύλο, ηλικία, κατάσταση αναπηρίας σε δημόσιο χώρο, τους τελευταίους 12 μήνες.
 • Ποσοστό ατυχημάτων που προκλήθηκαν σε παιδικές χαρές, παιδότοπους, σχολεία τους τελευταίους 12 μήνες.
 • Ποσοστό του νεανικού πληθυσμού που κάνουν χρήση παιδικών χαρών.
 • Ποσοστό πιστοποιημένων παιδικών χαρών.
 • Ποσοστό πληθυσμού σε απόσταση μικρότερη των 500m από δημόσιους χώρους αναψυχής, σχολείου, εμπόριου.
 • Μήκος δικτύων (πεζόδρομων και ποδηλατοδρόμων).
 • Ποσοστό κατοίκων που περπατούν ή ποδηλατούν καθημερινά ανά φύλο, ηλικία.
 • Αριθμός σημείων με παροχή ανέσεων (δημόσιες τουαλέτες υπαίθρια και στεγασμένα καθιστικά) για τους χρήστες δημόσιων χώρων.
 • Ποσοστό παιδιών και νέων που χρησιμοποιούν ποδήλατα, πατίνια, κλπ.
 • Ποσοστό δημόσιων χώρων με πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 • Ποσοστό ικανοποιημένων κατοίκων με την ασφάλεια και την άνεση υπαρχόντων δημόσιων χώρων, ανά φύλο, ηλικία και άτομα με αναπηρίες.
 • Συχνότητα κοινωνικών συναναστροφών σε δημόσιους χώρους.
 • Ποσοστό χρησιμοποιούμενης αστικής γης για τις αστικές μεταφορές.
 • Αριθμός και χωρητικότητα εγκαταστάσεων park and ride σε μια περιοχή.
 • Συνολικό μήκος οδών ήπιας κυκλοφορίας.
 • Αριθμός διασταυρώσεων σύμφωνα με τα πρότυπα για τα άτομα με αναπηρία.
 • Αριθμός χώρων ασφαλούς στάθμευσης ποδηλάτων.
 • Μέσος αριθμός μετακινήσεων ανά άτομο ημερησίως.
 • Αριθμός μετακινούμενων προσώπων ανά φύλο, ηλικία και άτομα με αναπηρία.
 • Κατανομή ανά σκοπό μετακίνησης κατοίκων και επισκεπτών.
 • Ποσοστό του μηνιαίου εισοδήματος που δαπανάται σε μετακινήσεις ανά φύλο, ηλικία και άτομα με αναπηρία.
 • Ποσοστό πληθυσμού σε απόσταση μικρότερη από 500m από Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ανά φύλο, ηλικία και άτομα με αναπηρία.
 • Ποσοστό πληθυσμού που μετακινείται με ΜΜΜ ανά φύλο, ηλικία και άτομα με αναπηρία.
 • Ποσοστό του μηνιαίου εισοδήματος που δαπανάται σε ΜΜΜ ανά φύλο, ηλικία και άτομα με αναπηρία.
 • Ποσοστό παιδιών και νέων που περπατούν ή ποδηλατούν για το σχολείο.
 • Ποσοστό πόλεων που διαθέτουν σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων.
 • Ποσοστό σχολείων που εξυπηρετούνται μέσω ασφαλών οδικών προσβάσεων.
 • Αριθμός προγραμμάτων εκπαίδευσης για την οδική ασφάλεια ανά έτος.
 • Ποσοστό νέων που συμμετείχαν σε εκδηλώσεις και εκστρατείες που προάγουν τη βιώσιμη μετακίνηση.
 • Αριθμός νοικοκυριών που συμμετέχουν σε προγράμματα διαχείρισης κινητικότητας.
 • Ποσοστό πεζή μετακινήσεων ως προς την εργασία ανά φύλο, ηλικία και άτομα με αναπηρία.
 • Αριθμός τροχαίων ατυχημάτων.
 • Αριθμός τροχαίων ατυχημάτων με εμπλεκόμενους πεζούς και ποδηλάτες.
 • Ποσοστό ικανοποιημένων κατοίκων με την αξιοπιστία, άνεση και ασφάλεια των ΜΜΜ, ανά φύλο, ηλικία και άτομα με αναπηρίες.
 • Ποσοστό πόλεων που διαθέτουν εκπαιδευτικά βιωματικά προγράμματα για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Ποσοστό συμμετοχής των νέων σε εθελοντικές πράσινες δράσεις.
 • Ποσοστό συμμετοχής των νέων σε εκπαιδευτικά βιωματικά προγράμματα για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Ποσοστό πόλεων που διαθέτουν προγράμματα κατάρτισης νέων για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Συνεργασίες που έχουν επιτευχθεί για την υποστήριξη νεανικών πρωτοβουλιών για βιώσιμα μοντέλα κατανάλωσης και παραγωγής.
 • Ποσοστό προσφερόμενων θέσεων εργασίας σε νέους ως προς τον αριθμό του εργατικού δυναμικού.
 • Ποσοστό πόλεων που δημιούργησαν πράσινες θέσεις εργασίας για νέους τον τελευταίο χρόνο.
 • Έκθεση σε ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση.
 • Ετήσιες εκπομπές ρύπων κατ’ άτομο.
 • Βαθμός δημόσιας στήριξης για πράσινες δομές και δίκτυα.
 • Μόνιμος πληθυσμός ανά ηλικιακή ομάδα.
 • Ποσοστό νοικοκυριών με πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 • Ποσοστό νέων που εξυπηρετήθηκαν από τις δημόσιες υπηρεσίες ανά φύλο, ηλικία, αναπηρία, κοινωνική ομάδα. Ποσοστό ατόμων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την εξυπηρέτηση τους από τις δημοτικές αρχές.
 • Ποσοστό πληθυσμού σε απόσταση μικρότερη από 500m από βασικές υπηρεσίες.
 • Ποσοστό πληθυσμού που πιστεύει ότι η λήψη αποφάσεων γίνεται χωρίς αποκλεισμούς και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κατοίκων, ανά φύλο, ηλικία, την αναπηρία και την ομάδα πληθυσμού.
 • Ποσοστό πληθυσμού ικανοποιημένο από τις δημόσιες υπηρεσίες ανά φύλο, ηλικία, την αναπηρία και την ομάδα πληθυσμού.
 • Ποσοστό ατόμων που είχαν τουλάχιστον μια επαφή με δημόσιο υπάλληλο, από τον οποίο τους ζητήθηκε δωροδοκία κατά τον τελευταίο χρόνο.
 • Ποσοστό πόλεων που δημοσιεύουν ετήσια τακτική έκθεση για την κατάσταση των παιδιών και των νέων της πόλης.
 • Ποσοστό πόλεων που εξειδίκευσαν τη στρατηγική τους για τη νεολαία βάσει των βασικών στόχων της Εθνικής Στρατηγικής Νεολαία ’17-’27.
 • Ποσοστό πόλεων που διοργανώνουν ετήσιο φόρουμ για παιδιά και εφήβους ή Εβδομάδα Νεολαίας.
 • Ποσοστό πόλεων που έχουν υιοθετήσει ή υποστηρίξει προγράμματα διαγενεακής συνεργασίας.
 • Ποσοστό πόλεων που διαθέτουν προγράμματα που ενθαρρύνουν νεανικές πρωτοβουλίες.
 • Συχνότητα συμμετοχής των νέων σε κοινωνικές ή συλλογικές δράσεις του δήμου.
 • Ποσοστό των νέων που αισθάνονται αποκλεισμό λόγω οικονομικής κατάστασης.
 • Ποσοστό συμμετοχής νεανικού πληθυσμού σε οργανωμένους περιπάτους της πόλης.
 • Ποσοστό των νέων που δηλώνουν ότι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δραστηριότητες αναψυχής εξαιτίας κόστους.
Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *