Προϋπολογισμός

Η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος της Ε.Ε., οφείλει να συμπορεύεται με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και πολιτικές, των οποίων προτεραιότητα είναι η στοχευμένη ενδυνάμωση των Νέων, για την αντιμετώπιση των σύγχρονων αναγκών τους και των αναδυόμενων προκλήσεων, καθώς και η καταπολέμηση της περιθωριοποίησης της Νεολαίας. Η συμπόρευση αυτή ενισχύεται μέσα από τη ύπαρξη της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, η οποία ανοίγει νέες προοπτικές για την απορρόφηση κονδυλίων καθώς και την βελτιστοποίηση των έως τώρα δράσεων και συνεργειών.

Με στόχο την υλοποίηση του Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση της Νεολαίας, είναι δυνοτόν να αξιοποιηθούν όλες οι χρηματοδοτικές πηγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+, Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), «Ορίζοντας 2020» (HORIZON 2020) / Πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ε.Ε., κλπ.), ενισχύοντας τον εθνικό προϋπολογισμό μέσω ενός σύγχρονου θεσμοθετημένου πλαισίου, το οποίο συνδέει όλες τις ευρωπαϊκές και εθνικές πρωτοβουλίες και ενέργειες σε θέματα νεολαίας και το οποίο στηρίζεται σε κοινούς στόχους και αρχές. Η απορρόφηση των εν λόγω κοινοτικών κονδυλίων θα πραγματοποιείται ανάλογα με τον προϋπολογισμό του κάθε προγράμματος, την προστιθέμενη αξία του, τους ωφελούμενούς του και την εξέλιξή του.

Ταυτόχρονα ο κρατικός προϋπολογισμός (Τακτικός Προϋπολογισμός και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) αποτελεί σημαντική πηγή οικονομικής στήριξης δράσεων που υλοποιούνται στο Πλαίσιο της Στρατηγικής για την Ενδυνάμωση της Νεολαίας, καθώς τίθεται ως βασική εθνική προτεραιότητα η ενίσχυση των Νέων και κατά συνέπεια η χρηματοδότηση των σχεδιαζόμενων δράσεων για αυτούς.

 

Αναφορικά με τον κρατικό προϋπολογισμό για θέματα νεολαίας, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς εισηγείται:

  • Τη δημιουργία διακριτών κωδικών στους προϋπολογισμούς των υπουργείων με τον τίτλο «πρωτοβουλίες-δράσεις-προγράμματα Νέας Γενιάς».
  • Την καταγραφή χρηματοδοτήσεων που έχουν δοθεί από τα Υπουργεία για πρωτοβουλίες-δράσεις-προγράμματα Νέας Γενιάς την τρέχουσα χρονιά.
  • Τον ορισμό ποσοστιαίου πλαφόν στον προϋπολογισμό των Υπουργείων για πρωτοβουλίες-δράσεις-προγράμματα Νέας Γενιάς.
  • Την πρόβλεψη ανακατανομής των προϋπολογισμών των υπουργείων για τον συγκεκριμένο κωδικό ανάλογα με τη δυναμική και αποτελεσματική απορρόφηση.
  • Τη ρήτρα μεταφοράς κονδυλίων από Υπουργεία που δεν κατάφεραν να απορροφήσουν τα κονδύλια για τη Νέα Γενιά στα Υπουργεία που ανταποκρίθηκαν.
  • Τις συνέργειες για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
  • Τη σύνδεση και συμπληρωματικότητα των κρατικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *