Προαγωγή αυτονομίας και ανεξαρτησίας - Οι Δείκτες

Οι δείκτες που αφορούν τη συνολική παρακολούθηση του στόχου είναι:

 • Αριθμός προγραμμάτων μη τυπικής και άτυπης μάθησης που υλοποιούνται από οργανώσεις νεολαίας ή στο πλαίσιο της συμβουλευτικής για νέους, καθώς και ο αριθμός των ωφελούμενων νέων από τα προγράμματα αυτά.
 • Ποσοστά νέων που έχουν λάβει κάποιο είδος πιστοποιητικού, διπλώματος ή άλλου είδους επίσημη αναγνώριση για τη συμμετοχή τους σε δράσεις μη τυπικής και άτυπης μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων που διενεργούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας.
 • Αριθμός μέτρων και πρωτοβουλιών για την υποστήριξη της συμβουλευτικής για νέους, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών νομοθετικών παρεμβάσεων.
 • Αριθμός ωφελούμενων νέων από την εφαρμογή μέτρων στήριξης της οικονομικής (και ελεύθερης) μετακίνησης στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς.
 • Ύψος κρατικής δαπάνης για την υποστήριξη της οικονομικής (ή ελεύθερης) μετακίνησης των νέων.
 • Αριθμός συγκοινωνιακών φορέων στους οποίους παρέχεται οικονομική (ή ελεύθερη) μετακίνηση στους νέους.
 • Ποσοστό νέων ΑμΕΑ που μετακινούνται με δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και μέτρηση της συχνότητας των μετακινήσεών τους.
 • Ποσοστά συμμετοχής των νέων σε πολιτιστικές δραστηριότητες (ανά κατηγορία πολιτιστικής δραστηριότητας).
 • Αριθμός ωφελούμενων νέων από την εφαρμογή μέτρων υποστήριξης της οικονομικής ή ελεύθερης πρόσβασης σε πολιτιστικά δρώμενα.
 • Αριθμός ωφελούμενων νέων από την εφαρμογή μέτρων για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, καθώς και το ύψος της κρατικής δαπάνης για την υποστήριξη αυτών των μέτρων.
 • Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν σε πολιτιστικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του σχολείου τους.
 • Αριθμός ωφελούμενων νέων από πολιτιστικά προγράμματα που υλοποιούνται σε απομακρυσμένες (αγροτικές ή νησιωτικές) περιοχές.
 • Αριθμός ωφελουμένων από πολιτιστικά προγράμματα που απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες νέων (π.χ. ΑμΕΑ, νέοι φυλακισμένοι, κλπ.).
 • Αριθμός ωφελούμενων νέων και ύψος κρατικής δαπάνης από μέτρα στήριξης της ενοικιαζόμενης κατοικίας.
 • Αριθμός διαθέσιμων δωματίων σε φοιτητικές εστίες ή/και αριθμός ωφελούμενων σπουδαστών/ φοιτητών.
 • Διενέργεια ερευνών αξιολόγησης – σε ετήσια και υποχρεωτική βάση –, που θα μετρούν τον βαθμό ικανοποίησης των σπουδαστών/φοιτητών σε σχέση με τις συνθήκες διαμονής και διαβίωσης τους στις φοιτητικές εστίες.
 • Διενέργεια – σε τακτική βάση – ερευνών στάσεων των στρατευμένων νέων αναφορικά με τις συνθήκες διαμονής και διαβίωσης στις εγκαταστάσεις των ένοπλων δυνάμεων.
 • Αριθμός ωφελούμενων νέων ζευγαριών από την εφαρμογή μέτρων στεγαστικής πολιτικής και μέτρων υποστήριξης της οικογενειακής ζωής, καθώς και το ύψος της σχετικής κρατικής δαπάνης.
Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *