Ποιοτική εκπαίδευση - Οι δείκτες

Οι δείκτες που αφορούν τη συνολική παρακολούθηση του στόχου είναι:

 • Ποσοστό παιδιών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (φτωχών νοικοκυριών, μουσουλμανοπαίδων, προσφυγόπουλων, Ρομά) που φοιτούν στην προσχολική αγωγή.
 • Γονικός προσδιορισμός του κόστους φοίτησης του παιδιού στο σχολείο.
 • Ποσοστό γονέων και κηδεμόνων που έλαβαν συμβουλευτική υποστήριξη.
 • Ποσοστό παιδιών που φοιτούν στην προσχολική αγωγή (δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία).
 • Αριθμός δημόσιων και ιδιωτικών νηπιαγωγείων αριθμός διδακτικού-διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού.
 • Αριθμός προγραμμμάτων για την ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων των νηπίων Ρομά.
 • Ποσοστό οικογενειών Ρομά που συμμετέχουν σε προγράμματα ενδυνάμωσης της σχέσης Οικογένειας – Σχολείου.
 • Ποσοστό μαθητών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δημόσια και ιδιωτικά δημοτικά).
 • Αναλογία διδακτικού προσωπικού και μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Αριθμός μαθητών που φοιτούν σε ειδικές τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία-δημοτικά).
 • Αριθμός παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Αριθμός μαθητών Ρομά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Ποσοστό μαθητών που φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια) .
 • Αναλογία διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Αριθμός σχολικών μονάδων (γυμνάσια-λύκεια)
 • Αριθμός μαθητών που φοιτούν σε ειδικές τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια-λύκεια).
 • Αριθμός παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Αριθμός μαθητών Ρομά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Ποσοστό σχολείων που διαθέτουν υποστηρικτικά τμήματα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
 • Ποσοστό σχολείων με κατάλληλες υποδομές και εξοπλισμό.
 • Ποσοστό νέων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που εγκαταλείπουν πρόωρα τη σχολική εκπαίδευση.
 • Ποσοστό σχολείων που διαθέτουν ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (διαμεσολαβητές, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι)
 • Ποσοστό μαθητών που αποφοίτησαν από τα γυμνάσια και λύκεια της χώρας.
 • Ποσοστό μαθητών με χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά (Cedefop).
 • Ποσοστό μαθητών με χαμηλές επιδόσεις στην κατανόηση κειμένου.
 • Ποσοστό μαθητών με χαμηλές επιδόσεις σε φυσικές επιστήμες (PISA).
 • Θέση χώρας για την επίδοση στην κατανόηση κειμένου.
 • Ποσοστό νέων 18-24 ετων που εγκαταλείπουν πρόωρα τη σχολική εκπαίδευση.
 • Ποσοστό νέων που έχουν απευθυνθεί στα ΚΣυΠ.
 • Ποσοστό γονέων που έχουν παρακολουθήσει τις Σχολές Γονέων.
 • Δείκτης ικανοποίησης νέων για το σχολικό περιβάλλον.
 • Δείκτης ικανοποίησης νέων για το εκπαιδευτικό προσωπικό.
 • Δείκτης ικανοποίησης γονέων και κηδεμόνων για το εκπαιδευτικό περιβάλλον.
 • Δείκτης ικανοποίησης γονέων και κηδεμόνων για το εκπαιδευτικό δυναμικό.
 • Ποσοστό νέων πτυχιούχων, συμπεριλαμβανομένων των νέων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
 • Ποσοστό νέων κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συμπεριλαμβανομένων των νέων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
 • Ποσοστό νέων διδακτόρων συμπεριλαμβανομένων των νέων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
 • Αριθμός νέων που έφυγαν από την Ελλάδα – εκροή εξειδικευμένων ανθρώπων (brain drain).
 • Αριθμός νέων υποτρόφων συμπεριλαμβανομένων των νέων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
 • Ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που απασχολούνται σε θέσεις εργασίας που απαιτούν χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης (CEDEFOP 2017).
 • Ποσοστό νέων που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους μέσω της εξ’ αποστάσεωςεκπαίδευσης
 • Αριθμός Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Σχολών, τμημάτων.
 • Αναλογία Διδακτικού προσωπικού προς προπτυχιούχους φοιτητές.
 • Ποσοστό απασχόλησης προσφάτων αποφοίτων βάσει επιπέδου εκπαίδευσης που ολοκληρώθηκε (ηλικίας 20-34 ετών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση 1-3 έτη πριν από το έτος αναφοράς).
 • Μαθησιακή κινητικότητα για αποφοίτους πρώτου πτυχίου και αποφοίτους μεταπτυχιακού.
 • Δείκτης ικανοποίησης φοιτητών για το εκπαιδευτικό περιβάλλον.
 • Δείκτης ικανοποίησης φοιτητών για τους εκπαιδευτικούς.
Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *