Ποιοτική εκπαίδευση - Αναλυτικά

Αιτιολόγηση Επιλογής Στόχου

Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι καθοριστικός στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση της προσωπικότητας των παιδιών και των νέων όπως και στην προάσπιση των δικαιωμάτων τους ως πολίτες. Γι’ αυτό και η συνεχής βελτίωση της εκπαίδευσης ως ένα κοινωνικό αγαθό αδιαπραγμάτευτο αποτελεί βασική προτεραιότητα και δέσμευση του Κράτους απέναντι σε μια κοινωνία ισότητας και ισονομίας. Η ποιότητα της εκπαίδευσης αποτελεί, αφενός ένα βασικό ατομικό δικαίωμα και αφετέρου ένα θεμέλιο για κοινωνίες ανθεκτικές χωρίς αποκλεισμούς.

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται σε έξι τομείς προτεραιότητας με συγκεκριμένους στόχους έως το 2020, ενώ συμπεριλαμβάνεται ως τέταρτος στόχος (ΣΒΑ 4) των Η.Ε. για τη βιώσιμη ανάπτυξη:

  1. Εκπαίδευση για όλους, ισότητα, κατάργηση των διακρίσεων και προβολή των ικανοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη.
  2. Κατάλληλες και υψηλής ποιότητας γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, οι οποίες να εστιάζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα, με στόχο την απασχολησιμότητα, την καινοτομία και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά.
  3. Ανοικτή και καινοτόμος εκπαίδευση και κατάρτιση,113 απολύτως προσαρμοσμένη στην ψηφιακή εποχή.
  4. Στήριξη των εκπαιδευτών.
  5. Διαφάνεια και αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων με στόχο τη διευκόλυνση της μάθησης και της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού.
  6. Βιώσιμες επενδύσεις, επιδόσεις και αποτελεσματικότητα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Για να μπορεί η νεολαία να αφομοιώνει με χαρά και επιτυχία τη γνώση, να αναπτύσσει ικανότητες και να διαθέτει αυτοπεποίθηση οφείλουμε να της παρέχουμε ένα σχολικό-εκπαιδευτικό περιβάλλον σύγχρονο, δημοκρατικό, που θα είναι υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων ευκαιριών. Βελτιώνοντας την ποιότητα της εκπαίδευσης δημιουργούμε τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στους νέους να αναδεικνύουν τα διαφορετικά ενδιαφέροντά και τις δεξιότητές τους (δεξιότητες μάθησης, δεξιότητες εργασίας και δεξιότητες ζωής), να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά. Παράλληλα, οφείλουμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία υποστηρικτικών συνθηκών για τα παιδιά και τους νέους δίνοντας έμφαση στο οικογενειακό περιβάλλον, στο εκπαιδευτικό δυναμικό, στην αυτονομία των εκπαιδευτικών υποσυστημάτων και στις κατάλληλες υποδομές, στις συνεργασίες εκπαιδευτικών δομών με καινοτόμες επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα, στις περιφερειακές και τοπικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στην ενίσχυση του επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει η χώρα μας.

Υποστόχος 2.1.: Η ισότιμη και δίκαιη πρόσβαση όλων των παιδιών σε καλής ποιότητας προγράμματα προσχολικής αγωγής και φροντίδας.

Υποστόχος 2.2.: Η διευκόλυνση της πρόσβασης των παιδιών και των νέων σε υψηλής ποιότητας πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς.

Υποστόχος 2.3.: Η ποιοτική αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΚΚ) και η σύνδεσή της με το συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας.

Υποστόχος 2.4.: Η αναβάθμιση και διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (ΑΕΙ-ΤΕΙ) και η ενίσχυση του ανοιχτού της χαρακτήρα. 

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *