Μείωση ανισοτήτων μεταξύ των νέων - Αναλυτικά

Αιτιολόγηση επιλογής στόχου

Είναι γεγονός ότι στις σύγχρονες κοινωνίες υπάρχουν σημαντικές διαφορές στον τρόπο που οι νέοι απολαμβάνουν μια σειρά από κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά αγαθά. Στην πραγματικότητα, ένα σημαντικό τμήμα του νεανικού πληθυσμού βιώνει σήμερα έντονο κοινωνικό αποκλεισμό με άνισες ευκαιρίες σε μια σειρά από τομείς, όπως στην εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας και, γενικότερα, ό,τι αφορά την αξιοπρεπή διαβίωση.

Γενικά, ο όρος «κοινωνικός αποκλεισμός» αναφέρεται στις διαδικασίες εκείνες που αποτρέπουν άτομα, συλλογικότητες και κοινότητες από την πρόσβαση σε δικαιώματα, ευκαιρίες και πόρους, στοιχεία απαραίτητα για την κοινωνική συνοχή. Μολονότι ο κοινωνικός αποκλεισμός συνδέεται σχεδόν αποκλειστικά με τη φτώχεια, πρόκειται για φαινόμενο ευρύτερο της υλικής αποστέρησης που αναπαράγεται από συγκεκριμένες δημόσιες πολιτικές, νομοθεσίες, θεσμικές πρακτικές, οργανωσιακές συμπεριφορές και κυρίαρχες ιδεολογίες.

Στο πλαίσιο αυτό, η άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των νέων και η κοινωνική ενσωμάτωση τους αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες πολιτικής τόσο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από την πλευρά του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει την κοινωνική ενσωμάτωση ως τη διαδικασία εκείνη που διασφαλίζει πως όσοι νέοι αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού αποκτούν ευκαιρίες και πόρους προκειμένου να συμμετάσχουν πλήρως στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή και να απολαύσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και ευημερίας. Η κοινωνική ενσωμάτωση σημαίνει, επίσης, ότι ευάλωτες ομάδες και άτομα αποκτούν μεγαλύτερες δυνατότητες συμμετοχής σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων για ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή τους, ενώ ταυτόχρονα αποκτούν πρόσβαση σε θεμελιώδη δικαιώματα.

Ανάμεσα στους νέους που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα κοινωνικού αποκλεισμού συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες:

 • Νέοι με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις.
 • Νέοι στα όρια της φτώχειας.
 • Νέοι άστεγοι.
 • Νέοι μετανάστες, καθώς και νέοι αιτούντες άσυλο και δικαιούχοι διεθνούς προστασίας.
 • Νέοι Ρομά.
 • Νέοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαρτήσεων.
 • Νέοι παραβάτες, κρατούμενοι και αποφυλακισμένοι.
 • Νέοι θύματα εμπορίας ανθρώπων (trafficking).
 • Νέοι με βίαιη ή και ριζοσπαστικοποιημένη (προς αντιδημοκρατικές κατευθύνσεις) συμπεριφορά.
 • Νεαρά άτομα που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις εξαιτίας του φύλου, της φυλής, της εθνικής/εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας, του σεξουαλικού προσανατολισμού, κλπ.
 • Συγκεκριμένες κατηγορίες νέων γυναικών (όπως π.χ. οι ανήλικες μητέρες).
 • Νέοι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγοράς εργασίας.

Είναι ευνόητο ότι για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των παραπάνω ευάλωτων και/ή μειονεκτούντων ομάδων απαιτείται σφαιρική αντιμετώπιση με οριζόντιες και συντονισμένες παρεμβάσεις σε όσο το δυνατό πιο πρώιμα στάδια, ώστε να αποφευχθούν μη αναστρέψιμες καταστάσεις.

Ο συγκεκριμένος στόχος συνδέεται με μια σειρά από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και κυρίως με το ΣΒΑ 10 που αφορά Μείωση της Ανισότητας εντός και μεταξύ των χωρών.

Υποστόχος 6.1.: Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών σε νέους με αναπηρία ή και χρόνιες παθήσεις

Υποστόχος 6.2.: Καταπολέμηση των διακρίσεων ανάμεσα στους νέους ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.

Υποστόχος 6.3.: Η εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων σε νέους με θρησκευτικές/ πολιτιστικές ιδιαιτερότητες, μεταναστών και αιτούντων ασύλου.

Υποστόχος 6.4.: Μείωση των επιπέδων βίας, εκφοβισμού, παραβατικότητας και βίαιης (αντιδημοκρατικής) ριζοσπαστικοποίησης των νέων και βελτίωση των συνθηκών μεταχείρισης νέων με παραβατική συμπεριφορά.

Υποστόχος 6.5.: Υποστήριξη των νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο και δυσμενείς συνθήκες. 

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *