Καλή υγεία και ευεξία - Οι υποστόχοι

Κεντρική επιδίωξη στο πλαίσιο αυτό είναι:

4.1.1. Η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στις περισσότερο ευάλωτες ομάδες παιδιών, εφήβων και νέων με κατάλληλες παρεμβάσεις, στη βάση του σεβασμού των δικαιωμάτων τους, της ισότητας, της αναγνώρισης και αποδοχής της ιδιαιτερότητάς τους.

Δείκτες παρακολούθησης

 • Ποσοστό των νέων που έχουν κάνει χρήση των υπηρεσιών υγείας τον τελευταίο χρόνο.
 • Ποσοστό των νέων ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων που έχουν κάνει χρήση υπηρεσιών υγείας τον τελευταίο χρόνο (εκτός εμβολιασμού).
 • Ποσοστό των νέων προσφύγων και μεταναστών που έχουν εμβολιαστεί.
 • Ποσοστό των νέων Ρομά που έχουν εμβολιαστεί.
 • Ποσοστό των νέων 18-24 ετών που δεν ικανοποίησαν ανάγκες ιατρικής περίθαλψης λόγω χρόνου αναμονής ή και μακρινής απόστασης.
 • Ποσοστό των νέων που δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες υγείας για τις οποίες έκαναν χρήση τον τελευταίο χρόνο.
 • Αριθμός προγραμμάτων Αγωγής Υγείας σε νέους Ρομά με έμφαση στις νέες γυναίκες.

Είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τους νέους να έχουν καλή φυσική κατάσταση προκειμένου να αναπτυχθούν υιοθετώντας συνήθειες που θα ευνοούν την υγεία τους.

Προς την κατεύθυνση επίτευξης αυτού του υποστόχου είναι απαραίτητα τα παρακάτω:

4.2.1. Η προώθηση καλών διατροφικών συνηθειών, η ενθάρρυνση των νέων να υιοθετήσουν υγιεινές συνήθειες στη διατροφή τους αλλά και η δυνατότητά τους να έχουν πρόσβαση σε θρεπτικά τρόφιμα αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη ενός υγιούς οργανισμού κατά την ενήλικη ζωή.

4.2.2. Η ενθάρρυνση των νέων να υιοθετήσουν ένα ενεργό τρόπο ζωής, αλλά και η δυνατότητά τους να έχουν πρόσβαση σε προγράμματα που ενθαρρύνουν τη σωματική δραστηριότητα και τον αθλητισμό αποτελούν εφόδια για ένα υγιές και ποιοτικό επίπεδο ζωής. Περισσότερο συγκεντρωμένοι, περισσότερο παραγωγικοί, με καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο.

4.2.3. Η ανάπτυξη και η κατάκτηση του αισθήματος ευθύνης των νέων ως προς την υγεία τους, είτε αυτό αφορά στη στοματική ή ατομική υγιεινή, τη διατροφή, είτε τις επιλογές μιας υγιούς και ασφαλούς συμπεριφοράς (τραυματισμοί, κάπνισμα, αλκοόολ, ναρκωτικά).

Δείκτες παρακολούθησης

 • Ποσοστό των νέων που έχουν φυσιολογικό βάρος για την ηλικία τους.
 • Ποσοστό των νέων που ασκούνται.
 • Ποσοστό των νέων που καταναλώνουν φρούτα και ποσοστό των νέων που καταναλώνουν λαχανικά την ημέρα.
 • Ποσοστό πασχόντων από διαβήτη.
 • Ποσοστό νέων μητέρων μητέρων που θήλασαν από 6 έως 12 μήνες
 • Ποσοστό των νέων που δεν επισκεφτήκαν γιατρό τον τελευταίο χρόνο.
 • Ποσοστό των νέων που δηλώνουν ότι καπνίζουν.
 • Ποσοστό των νέων που καταναλώνουν αλκοόλ.
 • Ποσοστό των νέων που καταναλώνουν αλκοόλ σε χώρους εστίασης και αναψυχής.
 • Ποσοστό των νέων που καταναλώνουν οπιούχα προϊόντα.
 • Αριθμός αιφνίδιων θανάτων αθλητών.
 • Ποσοστό των νέων που έλαβαν κυρώσεις από τον έλεγχο οδηγικής συμπεριφοράς σε σχέση με το αλκοόλ.
 • Ποσοστό των νέων που δηλώνουν ότι υπήρξαν επιβάτες σε όχημα που ο οδηγός είχε καταναλώσει πολύ αλκοόλ.
 • Ποσοστό των νέων που αναφέρουν τραυματισμούς που σχετίζονται με οδικά και τροχαία ατυχήματα.
 • Ποσοστό των νέων που αναφέρουν τραυματισμούς που σχετίζονται με δραστηριότητες στη θάλασσα.
 • Αριθμός εκστρατειών ενημέρωσης που προάγουν την υγιή και ασφαλή συμπεριφορά των νέων.
 • Ποσοστό των νέων που ενημερώθηκαν από εκστρατείες.

Είναι σημαντικό οι νέοι να εκφράζουν έναν ικανοποιητικό βαθμό ψυχολογικής ευημερίας αλλά και να είναι ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι για τα ψυχικά νοσήματα, τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών και την υπεράσπιση της αξιοπρέπειάς τους σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους.

Στο πλαίσιο αυτό θεωρούνται απαραίτητα τα εξής:

4.3.1. Η ενίσχυση καινοτόμων μέτρων για την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας, όπως και η συμβολή στη δημιουργία ευνοϊκού κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος για την καταπολέμηση της προκατάληψης της ψυχικής ασθένειας.

4.3.2. Η εκπαίδευση των ίδιων των νέων για θέματα ψυχικής υγείας, η ενθάρρυνσή τους να συμπεριφέρονται με σεβασμό, χωρίς διακρίσεις ή προκαταλήψεις, αλλά και η δημιουργία υποστηρικτικών συνθηκών (οικογένεια, φίλοι, σχολείο, στρατός, εργασία) που ενθαρρύνουν τη διαμόρφωση ενός κλίματος αμοιβαίου σεβασμού, κατανόησης και αποδοχής της προσωπικότητάς τους.

4.3.3 Η ενίσχυση της γνώσης των νέων σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματά τους ιδιαίτερα όσον αφορά στην προστασία των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων.

Δείκτες παρακολούθησης

 • Ποσοστό των νέων που δηλώνουν άγχος ή κατάθλιψη (μητρική κατάθλιψη).
 • Ποσοστό των νέων που δηλώνουν ψυχικές διαταραχές τον τελευταίο μήνα.
 • Ποσοστό των νέων που σκέφτηκαν την αυτοκτονία τον τελευταίο χρόνο.
 • Αριθμός αυτοτραυματισμών.

Για την επίτευξη του παρόντος υποστόχου είναι αναγκαία τα ακόλουθα:

4.4.1. Η ενίσχυση της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των εφήβων και των νέων, η βελτίωση των αντίστοιχων κοινωνικών δεξιοτήτων τους και η προαγωγή της συναισθηματικής νοημοσύνης με ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση του εκφοβισμού, ηλεκτρονικού ή μη.

4.4.2. Η υποστήριξη των νέων όσον αφορά στις σχέσεις και τη σεξουαλικότητα και στην πρόσβασή τους σε έγκαιρες και κατάλληλες πληροφορίες, αποτελούν βασικές παραμέτρους για τη διασφάλιση του δικαιώματος της ιδιωτικότητας και της σωματικής ακεραιότητας.

4.4.3. Η υποστήριξη των πιο ευάλωτων εφήβων και νέων με κατάλληλες παρεμβάσεις στη βάση του σεβασμού των δικαιωμάτων τους, της ισότητας, της αναγνώρισης και αποδοχής της ιδιαιτερότητάς τους.

Δείκτες παρακολούθησης

 • Ποσοστό των νέων που αναφέρουν ότι η πρώτη τους σεξουαλική εμπειρία δεν ήταν ηθελημένη.
 • Ποσοστό των νέων που χρησιμοποιούν χάπι αντισύλληψης.
 • Ποσοστό των νέων με μεταδιδόμενα νοσήματα.
 • Ποσοστό των νέων που υποβλήθηκαν σε διακοπή κύησης.
 • Ποσοστό των νέων που αισθάνονται μόνοι.
 • Ποσοστό των νέων που έχουν κάποιον να μιλήσουν ελεύθερα.
 • Ποσοστό των νέων που δηλώνουν ότι υπάρχει κάποιος από το οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον που τους βοηθάει να αισθάνονται ασφάλεια και ευτυχία.
 • Ποσοστό νέων γυναικών που συμμετέχουν σε ενημερωτικές δράσεις και προγράμματα για θέματα σεξουαλικής αγωγής, οικογενειακού προγραμματισμού και συνθηκών υγιεινής.
Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *