Φορέας υλοποίησης

Η εξασφάλιση της επιτυχίας της υλοποίησης των πολιτικών για τις νέες και τους νέους στη χώρα μας εξαρτάται άμεσα, αφενός από τον επιτυχή συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων και, αφετέρου, από την ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία ενός κεντρικού φορέα υλοποίησης. Παρά το γεγονός ότι το Πλαίσιο Στρατηγικής για την Ενδυνάμωση των Νέων ορίζει ως φορείς υλοποίησης τομεακών και θεματικών πολιτικών τα επιμέρους αρμόδια και συναρμόδια υπουργεία, δεν μπορεί παρά να τονιστεί η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός κεντρικού φορέα συντονισμού και υλοποίησης. Η αναγκαιότητα αυτή πηγάζει ως επί το πλείστον από την ύπαρξη επιτυχημένων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σχεδιασμένων στη λογική της κεντρικής παρέμβασης με αντικείμενο τον πληθυσμό ηλικίας 15-29 ετών και όχι της έμμεσης παρέμβασης μέσω επιμέρους πολιτικών. Προγράμματα όπως το ERASMUS+ Youth έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα υπερπολλαπλασιάσουν το μέγεθος τους για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Ωστόσο, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από την πορεία εξέλιξης νομικών προσώπων που συστάθηκαν με τον αυτό ή παρόμοιο σκοπό στο πρόσφατο παρελθόν, υπήρξε συχνά εύκολη η μετάλλαξη τους από φορείς υλοποίησης προγραμμάτων σε φορείς υλοποίησης άλλων σχεδιασμών και σκοπών στο όνομα των πολιτικών για τη νεολαία.

Για τον λόγο αυτό στο παρόν Πλαίσιο Στρατηγικής προτείνεται φορέας υλοποίησης με την ακόλουθη μορφή ώστε:

  • να περιορίζεται ως προς την επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού για τη λειτουργία του στο ελάχιστο,
  • να περιορίζεται ως προς τους σκοπούς του αποκλειστικά στα θέματα Ενδυνάμωσης των Νέων,
  • να αναπτύσσεται τάχιστα και ευέλικτα, εάν το απαιτεί η εξέλιξη των προγραμμάτων,
  • να διέπεται από τους κανόνες εξασφάλισης δημοσίου συμφέροντος,
  • να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των ίδιων των νέων στη λειτουργία και τη διοίκησή του.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καταλήγουμε στην πρόταση ίδρυσης ΝΠΙΔ διοικούμενου από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο και με τον όρο κάλυψης του 1/3 των θέσεων από νέους έως 35 ετών.

Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Υλοποιεί πρωτοβουλίες-δράσεις-προγράμματα της ΓΓΝΓ.
  • Υλοποιεί πρωτοβουλίες-δράσεις – προγράμματα Νέας Γενιάς από άλλους θεσμικούς φορείς που δεν έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν.
  • Συνδιαμορφώνει και υλοποιεί πρωτοβουλίες-δράσεις-προγράμματα Νέας Γενιάς από κοινού με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ιδρύματα, ΟΤΑ, και άλλους φορείς.
  • Παρέχει τεχνική υποστήριξη στην Επιτροπή Διαρκούς Επιτροπής Διαλόγου και Παρακολούθησης για την Ενδυνάμωση των Νέων.
Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *