Φιλική και Ανοιχτή προς τους Νέους Κοινωνία - Αναλυτικά

Αιτιολόγηση επιλογής στόχου

Η ταχεία αστικοποίηση, η ποικιλομορφία των πόλεων, η απαίτηση της νέας αστικής ατζέντας να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες όλων των κατοίκων, όλων των ηλικιών, αναδεικνύουν τη συμβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και ευημερία των κατοίκων τους καθ’ όλη την πορεία της ζωής τους. Οι ηλικιακά φιλικές πόλεις αποτελούν κλειδί για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ενώ και ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι νέοι στην οικοδόμηση βιώσιμων πόλεων μπορεί να μετατρέψει τις προκλήσεις που σχετίζονται με την αστικοποίηση σε ευκαιρίες οικονομικής προόδου και ποιότητας ζωής για όλους. Ήδη το πρόγραμμα UN-HABITAT έχει υπογραμμίσει το ρόλο των παιδιών και νέων στις στρατηγικές ανάπτυξης των πόλεων δίνοντας έμφαση, μεταξύ άλλων, στην κοινωνική πρόληψη και τον αστικό σχεδιασμό, τονίζοντας το θετικό ρόλο των νέων ως απαραίτητοι «πόροι» βιωσιμότητας των πόλεων και όχι ως «προβλήματα» που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Στο πλαίσιο όλων αυτών, ο φυσικός και κοινωνικός σχεδιασμός των πόλεων παίζουν καθοριστικό ρόλο στον αντίκτυπο της υγείας και της ανάπτυξης των παιδιών και των νέων. Η στέγασή τους, η ποιότητα του νερού που πίνουν, ο αέρας που αναπνέουν, η ασφάλειά τους στους δρόμους που κυκλοφορούν και στους χώρους που περνούν τον περισσότερο χρόνο τους (σχολεία, γειτονιές, δημόσιοι ελεύθεροι χώροι) έχουν άμεσες συνέπειες για τη ζωή τους και γι’ αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες τους και οι προτεραιότητές τους στις στρατηγικές αστικής ανάπτυξης σύμφωνα και με τα άρθρα 3 και 12 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, καθώς και της Ειδικής Συνόδου του ΟΗΕ για τα παιδιά, τον Μάιο του 2002.

Στα αποτελέσματα του 7ου Φόρουμ Νεολαίας του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (ECOSOC) του ΟΗΕ, με θέμα «Ο ρόλος της νεολαίας στην οικοδόμηση βιώσιμων και ανθεκτικών αστικών και αγροτικών πόλεων και οικισμών», αναφέρονται μεταξύ άλλων:

 • Η ανάγκη να συμπεριληφθεί η νεολαία σε όλα τα επίπεδα χάραξης πολιτικής και σε όλες τις διαδικασίες που την επηρεάζουν.
 • Η ενθάρρυνση πρωτοποριακών και νεανικών πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος, των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, για την αύξηση της οικολογικής αποδοτικότητας και της βιώσιμης κατανάλωσης, για τη μείωση της ρύπανσης και την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων.
 • Η εντατικοποίηση των προσπαθειών για να καταστούν οι κοινωνίες ανθεκτικές, τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές με την προώθηση της συμμετοχής των νέων, της εκπροσώπησης και της δέσμευσής τους στην τοπική διακυβέρνηση. Οι αρχές διαχείρισης των πόλεων οφείλουν να συμβαδίσουν και να συνεργαστούν με τη νεολαία, για να επιτύχουν ένα ειρηνικό, ανθεκτικό και βιώσιμο για τον πλανήτη μέλλον.
 • Η υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων, μοντέλων και μεθόδων για αειφόρα ενεργειακά εργαλεία που αξιοποιούν την εμπειρογνωμοσύνη της τοπικής νεολαίας στις αγροτικές περιοχές και εξασφαλίζουν την ανθεκτικότητα των πόλεων.
 • Χρηματοδοτικά εργαλεία και συντονισμός πόρων από όλες τις πηγές – δημόσιες, ιδιωτικές, φιλανθρωπικές – για την προώθηση άμεσων επενδύσεων στα θέματα προτεραιότητας που αφορούν τους νέους.
 • Αντίστοιχα, η Σύνοδος Παιδιών και Νεολαίας (CYA), στην 9η Σύνοδο του Παγκόσμιου Αστικού Φόρουμ (WUF9), υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής των νέων:
  • α) στην ενθάρρυνση και δημιουργία διαλόγου μεταξύ γενεών με στόχο την προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης
  • β) στην ανάπτυξη (σχεδιασμός, εφαρμογή, παρακολούθηση και αναθεώρηση) των αστικών πολιτικών
  • γ) στην ενίσχυση της αστικής διακυβέρνησης
  • δ) στην προστασία του αστικού περιβάλλοντος
  • ε) στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Υποστόχος 7.1.: Αστικός δημόσιος χώρος φιλικός προς τα παιδιά και τους νέους.
Υποστόχος 7.2.: Βελτίωση της πρόσβασης των νέων σε ασφαλή, προσιτά και προσβάσιμα συστήματα μεταφορών, που εξυπηρετούν τις ανάγκες τους στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
Υποστόχος 7.3.: Ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των νέων στη βιώσιμη διαχείριση και διατήρηση των φυσικών πόρων.
Υποστόχος 7.4.: Διευκόλυνση της πρόσβασης όλων των νέων στις υπηρεσίες και στη διοικητική πληροφόρηση.

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *