Ενίσχυση συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή - Οι Δείκτες

Οι δείκτες που αφορούν τη συνολική παρακολούθηση του στόχου είναι:

 • Επίπεδα συμμετοχής (σε ποσοστά) των νέων στις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές εκλογές, καθώς και στις Ευρωεκλογές.
 • Αριθμός νέων, ηλικίας 18-30 ετών, που έχουν εκλεγεί σε δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια της χώρας, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 • Επίπεδα συμμετοχής (σε ποσοστά) των νέων σε οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, όπως σε αθλητικούς συλλόγους, οργανώσεις νέων, πολιτικές νεολαίες, πολιτιστικούς συλλόγους, συνδικάτα/επαγγελματικά σωματεία, θρησκευτικές οργανώσεις, επιστημονικούς συλλόγους, κλπ.
 • Επίπεδα συμμετοχής (σε ποσοστά) των νέων σε εθελοντικές οργανώσεις, σε εθνικό επίπεδο.
 • Ποσοστά των νέων που συμμετέχουν σε οργανωμένες εθελοντικές δραστηριότητες, σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Ποσοστά των νέων που συμμετέχουν σε οργανωμένες εθελοντικές δραστηριότητες μέσω του σχολείου τους.
 • Αριθμός των διαβουλεύσεων που διεξάγονται κατ’ έτος μεταξύ των νέων και της Πολιτείας σχετικά με θέματα που τους αφορούν, καθώς και το ποσοστό των νέων που λαμβάνουν μέρος σε αυτές τις διαβουλεύσεις (π.χ. διαβουλεύσεις που διενεργούν τα διάφορα υπουργεία για σχέδια νόμου, κλπ.).
 • Αριθμός των σταθερών μηχανισμών ή/και οργάνων διαλόγου/διαβούλευσης ανάμεσα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους νέους, σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο.
 • Ποσοστό των νέων που λαμβάνουν μέρος σε διαβουλεύσεις που πραγματοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο του Ν. 3852/2010.
 • Ο αριθμός των μέτρων (συμπεριλαμβανομένων και των νομοθετημάτων) και των προγραμμάτων που υλοποιούνται σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο για την προαγωγή της συμμετοχής των νέων αυτής της κατηγορίας, καθώς και ο συνολικός αριθμός ωφελουμένων νέων από τα συγκεκριμένα μέτρα και προγράμματα.
 • Ποσοστό των νέων που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχει.
 • Ποσοστό των νέων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την επικοινωνία τους με τις δημόσιες αρχές.
 • Ποσοστό των νέων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο (ιστοσελίδες, μπλογκ, κοινωνικά δίκτυα, κλπ.) για να αναρτήσουν τις απόψεις τους και για να πραγματοποιήσουν διάλογο σχετικά με κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα.
 • Αριθμός μηχανισμών ηλεκτρονικής διαβούλευσης/διαλόγου με τους νέους, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.
Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *