Αξιοπρεπής εργασία - Οι δείκτες

Οι δείκτες που αφορούν τη συνολική παρακολούθηση του στόχου είναι:

 • Ποσοστό ικανοποίησης νέων από την εργασιακή τους κατάσταση.
 • Ποσοστά απασχόλησης των κατόχων διαφόρων επιπέδων εκπαίδευσης.
 • Ποσοστό νέων μισθωτών.
 • Ποσοστό νέων αυτοαπασχολούμενων.
 • Ποσοστό καταγγελιών από νέους στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.
 • Αριθμός ελέγχων από όπου προκύπτει αδήλωτη εργασία για νέους, συμπεριλαμβανομένων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
 • Ποσοστό νέων σε συνδικαλιστικές ενώσεις και επαγγελματικές ενώσεις.
 • Ποσοστό νέων ανέργων ανάμεσα στον ενεργό πληθυσμό.
 • Ποσοστό μακροχρόνιων νέων ανέργων.
 • Ποσοστό νέων με προσωρινά συμβόλαια εργασίας.
 • Ποσοστό νέων εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ.
 • Ποσοστό νέων που έλαβαν υποστήριξη από τον ΟΑΕΔ ή άλλο δημόσιο οργανισμό για εύρεση εργασίας.
 • Ποσοστό νέων γεωργών και εργαζομένων στον πρωτογενή τομέα.
 • Ποσοστό νέων ΑμΕΑ στον εργασιακό χώρο.
 • Ποσοστό νέων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στον εργασιακό χώρο.
 • Ποσοστό νέων γυναικών στον εργασιακό χώρο.
 • Ποσοστό νέων γυναικών σε θέσεις ευθύνης.
 • Ποσοστό μισθολογικού αντικρίσματος έναντι εργασίας ίσης αξίας ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Ποσοστό νέων που συμμετέχουν στα προγράμματα του ΟΑΕΔ.
 • Ποσοστό θέσεων που δημοσιοποιήθηκαν στη Δι@υγεια και καλύφθηκαν από νέους.
 • Ποσοστό θέσεων του ιδιωτικού τομέα που ανακοινώθηκαν και καλύφθηκαν από νέους.
 • Ποσοστό νέων πτυχιούχων και ερευνητών που έφυγαν στο εξωτερικό για λόγους εργασίας.
 • Ποσοστό νέων πτυχιούχων και ερευνητών που επέστρεψαν στην Ελλάδα.
 • Ποσοστό νέων του εξωτερικού που δηλώνουν επιθυμία για επιστροφή
 • Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων νέων.
 • Ποσοστό νέων που δημιουργούν τη δική τους επιχείρηση.
 • Ποσοστό νέων που αξιοποιούν κρατικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την επιχειρηματικότητα.
 • Ποσοστό νέων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον πρωτογενή τομέα.
 • Ποσοστό νέων που επωφελούνται από προγράμματα κατάρτισης στην επιχειρηματικότητα.
 • Ποσοστό νέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ για νέους επιχειρηματίες.
 • Ποσοστό νέων που κάνουν χρήση συνεργατικών χώρων εργασίας.
 • Ποσοστό νέων που λάβανε υποστηρικτικές υπηρεσίες από κέντρα στήριξης της ΚΑΛΟ.
 • Ποσοστό νέων που συμμετέχουν σε κοινωνικές επιχειρήσεις.
 • Ποσοστό νέων φυλακισμένων, αποφυλακισθέντων και νέων παραβατών σε δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 • Ποσοστό νέων που έλαβαν κατάρτιση στα σχολεία σχετικά με την επιχειρηματικότητα.
 • Ποσοστό νέων που επωφελούνται από προγράμματα μαθητείας του ΟΑΕΔ.
 • Ποσοστό νέων που έχουν λάβει voucher κατάρτισης.
 • Ποσοστό νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
 • Ποσοστό νέων που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας.
 • Ποσοστό νέων που βρήκαν εργασία μέσα από Γραφεία Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίων.
 • Ποσοστό ερευνών που αφορούν στη σύνδεση εκπαίδευσης και επαγγελματικής ζωής.
 • Ποσοστό νέων και ατόμων που εξυπηρετούνται από Κέντρα Συμβουλευτικής και προσανατολισμού νέων έως 25 ετών.
 • Ποσοστό νέων που έχουν λάβει καθοδήγηση στο πλαίσιο του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Ποσοστό φορέων που χρησιμοποιούν το YouthPass.
 • Ποσοστό νέων που εντάχθηκαν στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.
 • Ποσοστό νέων φυλακισμένων, αποφυλακισμένων και απεξαρτημένων που έλαβαν κατάρτιση ή είχαν συμμετοχή σε πρόγραμμα μαθητείας.
 • Ποσοστό νέων μεταναστών στην αγορά εργασίας.
 • Ποσοστό νέων μεταναστών που έλαβαν κατάρτιση ή είχαν συμμετοχή σε πρόγραμμα μαθητείας.
 • Ποσοστό νέων που μιλούν πάνω από 2 γλώσσες.
Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *