Θέλεις να ακουστεί η γνώμη σου;
Διάλογος με τους Νέους στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας

Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιανουάριος – Ιούνιος 2014) -
Γ΄ φάση Διαλόγου με τους Νέους - Κοινωνική Ένταξη των Νέων   

Το τρέχον Τρίο Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης -Ιρλανδία, Λιθουανία και Ελλάδα- η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας αποφάσισαν, για τους 18 μήνες (Ιανουάριος 2013 - Ιούνιος 2014), την Κοινωνική Ένταξη των Nέων ως κοινή προτεραιότητα στον τομέα νεολαίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Και οι τρεις Προεδρίες στηρίζουν την κοινή προτεραιότητα, μέσω των εθνικών προτεραιοτήτων της κάθε Προεδρίας, κατά τη διάρκεια των 18 μηνών.

Στην α΄ φάση του Διαλόγου με τους Νέους, η Ιρλανδία επικεντρώθηκε στην έννοια της κοινωνικής ένταξης των νέων, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, στις ομάδες νέων που κινδυνεύουν περισσότερο με κοινωνικό αποκλεισμό και στα στάδια της ζωής των νέων κατά τα οποία είναι πιο ευάλωτοι στον κοινωνικό αποκλεισμό. Επίσης, δόθηκε έμφαση στη συμβολή των κοινωνικο-μορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους (youth work) στην ανάπτυξη, την ευημερία και την κοινωνική ένταξη όλων των νέων ανεξαιρέτως.

Λαμβάνοντας υπόψη τα συνολικά αποτελέσματα της α΄ φάσης του Διαλόγου με τους Νέους (Προεδρία Ιρλανδίας) και τα Κοινά Συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Νέων στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, 11-13 Μαρτίου 2013, η Λιθουανία επικεντρώθηκε στις πιθανές λύσεις για να επιτευχθεί η κοινωνική ένταξη των νέων, ειδικά όσων βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και /ή κατάρτισης.

Με βάση τα Κοινά Συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Νέων στο Βίλνιους, Λιθουανία, 10-12 Σεπτεμβρίου 2013, η Ελλάδα, κλείνοντας αυτόν τον κύκλο Διαλόγου με τους Νέους, θα επικεντρωθεί στη διαμόρφωση συγκεκριμένων συστάσεων κατά την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων στη Θεσσαλονίκη, το Μάρτιο του 2014.

Η Ελληνική Προεδρία θα επικεντρωθεί στην Κοινωνική Ένταξη των Νέων μέσω της Επιχειρηματικότητας και του Πολιτισμού.

Σας προσκαλέσαμε να συμμετάσχετε στο Διάλογο με τους Νέους που διεξάγεται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. έως τις 27 Ιανουαρίου 2014 σε εθνικό επίπεδο και να παρουσιάσετε τις απόψεις σας, απαντώντας στο παρακάτω ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο (εδώ).

Οι απαντήσεις σας θα διαμορφώσουν τα θέματα προς συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων νέων και των αρμόδιων Υπουργείων για τους νέους, από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων στη Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014, και αποτελεί την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση της διαδικασίας αυτής.

Δείτε την αξιολόγηση των απαντήσεων που δώσατε:
Εθνική Έκθεση-Αποτελέσματα 3ου κύκλου διαβουλεύσεων

Κοινές Συστάσεις Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Νέων (Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014) - Ελληνική Προεδρία
Joint Recommendations, EU Youth Conference (Thessaloniki, 10-12 March 2014) - Hellenic Presidency