«Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας»

"Ανακοινώνουμε την έναρξη λειτουργίας των διαδικτυακών επιχειρηματικών διαγωνισμών στα πλαίσια του εργου των Θυρίδων Νεανικής Επιχειρηματικότητας που θα λάβει χώρα έως 28/12/2008 στην ηλεκτρονική διέυθυνση "http://games.thirides.gr/"

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η λειτουργία τριών (3) τύπων επιχειρηματικών διαγωνισμών, διαφορετικών επιπέδων και χαρακτηριστικών, ώστε να καλύπτουν το ηλικιακό εύρος των νέων στους οποίους απευθύνεται το έργο, μέσω του Διαδικτύου (Internet).

Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν τρεις τύποι επιχειρηματικών παιγνίων ως εξής:

Ένας τύπος παιχνιδιού για τους μαθητές των τριών πρώτων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ένας τύπος παιχνιδιού για τους μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ένας τύπος παιχνιδιού για φοιτητές και νέους αποφοίτους.

Οι παραπάνω τύποι διαγωνισμών θα διαφοροποιούνται στις απαιτήσεις τους αναλόγως της ηλικίας και δυνατοτήτων των συμμετεχόντων και σκοπό θα έχουν να προσφέρουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα της εξοικείωσης με τις πρακτικές σε θέματα επιχειρηματικότητας. Από λειτουργική άποψη οι συμμετέχοντες σε ένα διαγωνισμό, είτε αυτόνομα είτε ως ομάδες, θα αναλαμβάνουν το σχεδιασμό, την ίδρυση, τη θέση σε λειτουργία και ακολούθως τη στρατηγική διοίκηση μίας εικονικής εταιρίας μέσα σε ένα εικονικό επιχειρηματικό περιβάλλον που θα έχει αναπτυχθεί σε διαδικτυακό επίπεδο.

Με τον όρο εικονικές επιχειρήσεις προσδιορίζονται επιχειρήσεις εξομοίωσης οικονομικής δραστηριότητας, όπου οι συμμετέχοντες, εργαζόμενοι σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο μίας υποθετικής επιχείρησης αναπαριστούν διαδικασίες, εντολές, διαδρομές και αντικείμενα που αντιστοιχούν σε μία πραγματική επιχείρηση, όντας σε άμεση αλληλεπίδραση με το επιχειρηματικό περιβάλλον. Τέλος, οι διαγωνισμοί θα βασίζονται σε σύγχρονες διαδικασίες εκμάθησης, που να προσδίδουν αρχικά εξοικείωση με το επιχειρηματικό περιβάλλον και στη συνέχεια εξάσκηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς και στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας στη διοίκηση επιχειρήσεων.

Οδηγίες χρήσης, συχνές ερωτήσεις και υποστήριξη στη διαδικασία του παιχνιδιού θα βρείτε στις ιστοσελίδες του http://games.thirides.gr/


Καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες"


Θέλεις να ανοίξεις τη δική σου επιχείρηση, αλλά δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις; Στις Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας (ΘΝΕ) μπορείς να έχεις δωρεάν κάθε βοήθεια και υποστήριξη για τη δημιουργία της επιχείρησής σου.

Στο σύγχρονο απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον, οι επιχειρηματικές ικανότητες των ανθρώπων είναι σημαντικές περισσότερο από ποτέ. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη θέσει τις βάσεις για μια επιχειρηματική κουλτούρα στην καρδιά της Ευρωπαϊκής στρατηγικής ανάπτυξης.
 
Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, αλλά και στην προσπάθεια των νέων ανθρώπων να εισέλθουν στην παραγωγική διαδικασία δημιουργώντας μια δική τους επιχείρηση, δημιούργησε τις Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας.
 
Με τις «Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας» προσπαθούμε να κάνουμε μία παρέμβαση εκεί που φαίνεται ότι υπάρχουν τα μεγαλύτερα εμπόδια για την εκδήλωση της νεανικής επιχειρηματικότητας:
• Στον τομέα της επιχειρηματικής νοοτροπίας ή κουλτούρας.
• Και στα πρακτικά εμπόδια που συναντούν οι νέοι στην προσπάθεια εκκίνησης του επιχειρηματικού τους εγχειρήματος.
 
Με την ίδρυση μίας θυρίδας σε κάθε πρωτεύουσα νομού και δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια θέλουμε να έρθουμε εμείς κοντά στους νέους και όχι να περιμένουμε τους νέους να έρθουν σε εμάς.

Έτσι:
• με επισκέψεις και παρουσιάσεις στις εκπαιδευτικές μονάδες
• με αξιοποίηση του internet για παροχή πληροφόρησης και
• με διαγωνισμούς - παιχνίδια εικονικών επιχειρήσεων
κάνουμε μια ουσιαστική παρέμβαση για την προώθηση της επιχειρηματικής συνείδησης.

Ταυτόχρονα συγκεντρώνουμε σημαντική εμπειρία, που μπορεί να λειτουργήσει υποβοηθητικά για την εισαγωγή μαθημάτων επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 
Στην προσπάθεια να προσφέρουμε σημαντική πρακτική βοήθεια και στήριξη στις νεανικές επιχειρηματικές προσπάθειες, διευρύνουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι «Θυρίδες νεανικής επιχειρηματικότητας», δίνοντας έμφαση στη δικτύωση με άλλες δομές στήριξης της επιχειρηματικής δράσης και στην παροχή των υπηρεσιών μας μέσω του internet.
 
Οι Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας έχουν ως στόχο:
• Την προώθηση επιχειρηματικής συνείδησης στους νέους
• Την στήριξη των νέων που θέλουν να ασχοληθούν με επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και των νέων που ασχολούνται ήδη με επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Τα μηνύματα που πρέπει να λάβουν οι νέοι, ώστε να δημιουργηθεί μια υγιής επιχειρηματική συνείδηση μέσα τους, περιλαμβάνουν:
• Η επιχειρηματικότητα αποτελεί μια ακόμα διέξοδο για την επαγγελματική αποκατάσταση.
• Η επιχειρηματικότητα χρειάζεται σοβαρότητα, σχεδιασμό, επιμονή και υπομονή. Δεν έχει σχέση με εύκολο και γρήγορο κέρδος.
• Η αποτυχία είναι μέρος της επιχειρηματικότητας.
• Τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου επιχειρηματία.
• Βασικές αρχές επιχειρηματικότητας.
• Βασικά εργαλεία επιχειρηματικότητας.
• Σχέση επιχειρηματικότητας και κοινωνίας.
• Σχέση επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
• Τι είναι η Κοινωνική επιχειρηματικότητα.
 
Τρόποι προώθησης επιχειρηματικής συνείδησης μέσω των Θυρίδων:
• Παρουσιάσεις στις εκπαιδευτικές μονάδες.
• Παρουσιάσεις σε συνέδρια, ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις.
• Προώθηση έντυπου υλικού.

Για περισσότερες πληροφορίες:

 

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

Διεύθυνση Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Μελετών

Τμήμα Προγραμμάτων με Ευρωπαϊκές Κοινότητες

Τηλ. 210 25 99 310, 210 25 99 312, 210 25 99 327 

Κεντρική Θυρίδα (Αχαρνών 417) Τηλ. 210 2599 495